Chuyên mục: TUYỂN DỤNG

  • Kiến thức về nghiệp vụ bảo vệ

    1.      Hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp là gì? Hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp là hoạt động của một pháp nhân cụ thể sử dụng lực lượng và các phương tiện, công cụ hỗ trợ nhằm đảm bảo an ninh trật tự nội bộ, bảo vệ tính mạng, tài sản của cá nhân hay một […]
    Read more
  • Cách quản lý nhân viên bảo vệ hiệu quả

    Nhiều công ty do chưa biết cách quản lý nhân viên bảo vệ một cách đúng và hiệu quả nhất nên công việc bảo vệ an ninh chưa đạt được hiệu quả cao. Đừng lo, An Ninh Minh Nguyệt sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp. Đối với mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp […]
    Read more
0389336938